Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
Gyülekezettörténet
Gyülekezetünk lelkészei
Gyülekezet tisztségviselői
 

Gyülekezettörténet

A törökök 150 éves megszállása alatt az ország lakossága nagyon kipusztult, az élve maradottak elmenekültek, vagy török rabságba kerültek. A Vértesalja vidéke feldúlt, kirabolt és lakatlan pusztasággá lett. *Galántai gróf Eszterházy Antal az oroszlánykői pusztát be akarta telepíteni, s ezért 1701-ben felszólította a Pozsony, Nyitra, Trencsén vármegyékben, a Kárpátok hegyláncolata közelében lakó népeket, hogy jöjjenek ide, s telepedjenek meg itt.* A felszólításnak meg lett az eredménye.
**Megérkezett az első 17 család**, aztán tömegével jöttek később a telepesek, akik otthonukul választották ezt az elvadult vidéket. **Telepítési szerződést kötve evangélikus vallású, szlovák anyanyelvű lakosság érkezett**, akik munkaszeretetük mellett úticsomagjaikban Bibliát is hoztak magukkal. Velük kezdődik az oroszlányi evangélikus gyülekezeti élet, még ha csak csíráiban is.
Mivel a vallásgyakorlat szabadságát a Telepítési szerződés engedélyezte, ők éltek vele. Bár prédikátoruk még nem volt, ezért mindig valamelyik családfő olvasta fel az igét a közösségnek naponta. Az istentiszteletek helye pedig először szabad ég alatt, kerített helyen volt. Az ideérkezés utáni első évben már kis, sövényfalu, sárral tapasztott templom ad helyet a gyülekezeti életnek, hiszen **1702-ben már nem csak temploma, de iskolája, tanítója és papja is van a gyülekezetnek.** Bár az iskola nem más, mint a tanító egyetlen lakószobája, de elkezdődik a szervezett közösségi élet. *A telepítő gróf halála után az uradalom a katolikus vallású Eszterházy Józsefre száll, aki nem igen tűrte a protestáns lakókat.* A hívek sok zaklatásnak, sanyargatásnak voltak kitéve évekig. Isten azonban segítségére sietett a híveknek, hiszen 1747-ben renoválhatták a kistemplomot, 1763-ban teljesen újjáépítették, idővel a papnak, kántornak földet is tudtak mérni, de mégis az új kor a Türelmi rendelettel köszöntött az evangélikusságra. Megvalósíthatták álmukat, tornyos, nagy, utcára néző templomot építhettek az itt lakók. **1786-ban lerakták az új templom alapkövet és l év múlva, 1787-ben fel is szentelték Isten új házát**, amely a mai napig a gyülekezet szolgálatában áll. Időközben felépült az új iskola, ami az államosításig működött. A világégések után a templomot hamar tatarozták, parókiát, lelkészi irodát építettek a hívek. 1962-től az id. Nagy Dániel által alapított énekkar rendszeresen szolgál a gyülekezetben. 1993-ban modern gyülekezeti ház épült. Az elmúlt években renováltattuk az irodát, parókiát és a gyülekezeti termet.

Társoldalak
Egyházkerületi kórustalálkozó 2016.
AKTUÁLIS
Koncert
HÍRLEVELEK
Alkalmaink
Templomfelújítás
Alapítvány
Elérhetőségeink
Énekkar
Galéria
2017 Rendhagyó kiállítás
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster