Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
HÍRLEVELEK
Hírlevél 2015 Böjt
2015. ADVENT
2016 Böjt
2016. Advent
2017. Böjt
2017 Advent
2018 BÖJT
2018.ADVENT
2019. BÖJT
 

HÍRLEVELEK

**GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL 2014 BÖJTJÉBEN**

A Biblia nem csak a hívő emberekről szól. Nagyon őszintén megmutatja a kételkedést is. Tamás - éppen az itt olvasott szavai miatt - megkapta a Hitetlen jelzőt a neve elé. Mégis nehéz őt úgy elképzelni, mint mindig, mindenben kételkedő embert. Vagy csak Jézussal kapcsolatban lettek volna fenntartásai? Közel 3 éven át tanítványtársaival együtt neki is az élete része volt Jézus. Szavai, tettei őt is sokszor elgondolkodtatták és lelkesítették. A néhány nappal korábbi nagypénteki tragédia pedig a többiekkel együtt őt is megrendítette. Mert nem könnyű emberésszel felfogni, hogy valaki - aki ennyire sokat jelentett mindenkinek, aki csak kapcsolatba került Vele - ilyen szörnyű körülmények között fejezze be az életét. Jézus kereszthalálával megválaszolatlan kérdések sorát, értetlenséget és mélységes csalódottságot hagyott hátra. Lám, még azokban is, akik egészen sokáig egészen közel álltak Hozzá. Ezek után nincs mit csodálkozni azon, hogy szeretett Mestere feltámadásának és valóságos megjelenésének hírét Tamás már csak fenntartásokkal tudja fogadni! Tiszteletre méltó, ahogy meg is meri fogalmazni kételkedését! Neki nem elég hallani ezt az örömhírt, látnia is kell! Megtapasztalnia. Személyes meggyőződéssel. Sokfélék vagyunk mi emberek. Sokaknak elég az élménybeszámoló, mások bizonyítékokat akarnak. A sorsukat megfordító hírek esetében különösen is. Ez már hitetlenség? Jézus Tamáshoz való közeledése a válasz: 8 nappal később ugyanis, amikor Jézus újra megjelenik előttük, odahívja Tamást. Karnyújtásnyi közelségbe magához. Lehetőséget teremt számára az áhított bizonyosság megszerzésére. S ez a bizonyosság mondatta ki Tamással néhány pillanattal később: „Én Uram, és én Istenem!” És ugye, ezek már nem egy hitetlen ember szavai? Az Úr Jézussal - egy ilyen vallomás - életre szóló kapcsolatot teremt. Ő Maga munkálkodik azon, hogy megtapasztaljuk: nincs az a kételkedés, nincs az a reménytelen helyzet, amiben Ő ne felemelni, ne hitre vezetni szeretne. Amiben ne akarná és tudná megnyugtatóan hírül adni: Ő az Úr. Az azóta eltelt évszázadok mit sem változtattak ezen. S ma is emberi szó újságolja: az Úr feltámadt! Az Úr valóban feltámadt! A bizonyíték pedig? Ma is: Ő Maga, személyesen. Mert az a kereszthalál Nagypénteken nem az élete vége volt…

„Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg az ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezem az oldalára, nem hiszem.” (János evangéliuma 20,24-25)

Böjti evangélizációs sorozat

Március 31-én, április 1-én és 2-án, (hétfő, kedd, szerda) délután 6 órai kezdéssel Ribárszki Ákos Pusztavámi lelkész igehirdetései vezetnek bennünket a Jézussal való találkozás útján. Az evangélizáció témája: „Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket” (1Jn 3,7). Gyülekezetünk minden egyes tagját hívjuk, várjuk a lelki töltekezésre és az alkalmak után közös süteményezésre!

Imádkozzunk! Mindenható Isten! Te törölted el a bűn és a halál hatalmát. Kérünk, részesíts minket is az új élet örömében Jézus Krisztus Urunk által. Ámen

Böjti hangverseny Az Oroszlányi Evangélikus Kórus április 12-én szombaton 18 órai kezdettel Haydn: A Megváltó hét szava a kereszten című művét készül megszólaltatni az Evangélikus Templomban. Hangversenyünket - immár hagyományosan – belépődíj nélkül hirdetjük meg, de minden támogató adományt köszönettel fogadunk.

Nyári hittantábor Még csak a távolban látszik a nyári szünidő, a hittantábor szervezői azonban már most készülnek arra, hogy Bibliai történetek kerüljenek játékos, tanulságos feldolgozásra az egy hétnyi napközis tábor résztvevőivel. Hova kiránduljunk, ki főzze a bográcsos paprikás krumplit, mikor menjünk az uszodába, milyen új ötletekkel színesíthetjük napjainkat. Hittanoktatásban részt vevő, vagy abban részt venni szándékozó gyermekeket várunk! A tábor időpontja: 2014 július 7-11. A részvételi díj ez évben is 6000,- Ft. Jelentkezni a Tanévzáró Családi istentiszteletig (június 8) lehet Farkas Etelka lelkésznél.

HÍRADÁS GYÜLEKEZETI ALKALMAKRÓL

_Gyülekezetünk alapítványa_ Az adóbevallások időszakában szeretettel kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk felajánlható 1 %-ával rendelkezzenek a Magyarországi Evangélikus Egyház számára a 0035 technikai számmal és a felajánlható másik 1%-kal a Gyülekezetünket támogató Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány javára a 19149055-1-11 adószám megadásával. Tavaly a 2012. évre vonatkozó felajánlásokból tavaly 170 350,- Forint érkezett Alapítványunk számlájára, mely összeg az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően a gyülekezetünkben folyó munkát segítette: az Énekkar szolgálatát, valamint hitéleti tevékenységeinket. Az előttünk álló költségvetési évben is szükségünk lesz a legkisebb összegű felajánlásra is!

_BESZÁMOLÓ GYÜLEKEZETÜNK ANYAGI HELYZETÉRŐL_

Gyülekezetünk presbitériuma az elmúlt év elején úgy határozott, hogy a működésre fordítható bevételeket igyekszik összhangba hozni a kiadásokkal. Növelve a bevételeket és csökkentve a rezsi kiadásokat. A fűtési költségek csökkentése érdekében tervbe vettük a lelkészlakás födém szerkezetének hőszigetelését és a bejárati ajtó cseréjét. A bevételek növelése érdekében pedig célul tűztük az arányos teherviselés elvét is tükröző 1%-os hozzájárulást. Ez konkrétan azt jelenti, hogy ha valakinek 90.000 Ft a havi jövedelme, attól éves szinten 12 x 900 Ft =10.800 Ft fenntartói járulékot várunk.

A födém szigetelését és a bejárati ajtó cseréjét, az egyházmegyétől nyert támogatás és a gyülekezeti önrész felhasználásával a nyár folyamán elvégeztük. Az elvégzett korszerűsítés, a takarékos gáz felhasználás és a rezsi csökkentés együttes hatására a fűtési költségünk 599 ezer forintról 317 ezer forintra csökkent. A jövedelem arányos 1%-os hozzájárulás meghirdetésének hatására 36%-kal, 1.098.500 Ft-ra nőtt a fenntartói járulékként befolyt összeg. Ezen kívül adományként 1.007.980 Ft, persely pénzként 936.650, alapítványi befizetésként pedig 403.400 Ft gyűlt össze. Így összesen 183 testvérünktől érkezett befizetés, ezek megoszlása az alábbi volt: 2 és 6 ezer forint között 69 fő 7 és 10 ezer forint között 53 fő 11 és 20 ezer forint között 33 fő 21 és 40 ezer forint között 25 fő 41 és 90 ezer forint között 3 fő Ezúton szeretném megköszönni egyházközségünk tagjainak felelős anyagi tehervállalását, mely nagymértékben hozzájárult a kiegyensúlyozott gazdálkodásunkhoz.

A fűtési költségek további csökkentése érdekében ez évben szeretnénk a lelkészlakás homlokzati hőszigetelését elvégezni. Ennek költségeit saját erőforrásból és az egyházmegyéhez beadott pályázatunkból szeretnénk fedezni

Presbitériumunk nevében kérem gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségük szerint adományaikkal járuljanak hozzá az egyházközségünkben folyó szolgálathoz. Családtagjaikat ösztönözzék arra, hogy adójuk felajánlható 1%-ával támogassák a Magyarországi Evangélikus Egyház oktatási-ifjúsági-szociális szolgálatát (technikai szám 0035), a másik 1% felajánlásával (Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány; adó szám: 19149055-1-11) pedig a gyülekezetünkben folyó gyermek, ifjúsági és zenei szolgálatot.

Sztruhár András felügyelő

Gyülekezetünk Presbitériuma által megállapított járulék- és díjak összege a 2014 –es évre változatlanok: A keresztelő: nem ró anyagi kötelezettséget a gyermek családjára Az esküvő: az ifjú pár és családja önkéntes adományát örömmel fogadjuk A temetési szertartás gyülekezeti tag halála esetén ingyenes Gyülekezeti nyilvántartásunkban nem szereplő elhunyt esetében 30 000 ,- Ft A harangozás díja 7000,-Ft Egyéb esetekben a lelkész és a felügyelő nyújt tájékoztatást

Az egyházfenntartói járulék és adományok befizetésére lehetőség van a Lelkészi Hivatalban személyesen, vagy az Alapítványi csekken, illetve az Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány 11740061-20008550 számlán vagy az Oroszlányi Evangélikus Egyházközség 11740061-20019639 számlán egyházfenntartói járulék megjegyzéssel.

HIT-ÉS ERKÖLCSTANOKTATÁS 2013 szeptemberétől indult a kötelezően választható hit-és erkölcstan-, valamint az erkölcstanoktatás az általános iskolák első és ötödik osztályos tanulói számára. A 2014-ben kezdődő tanévben is lehetőség nyílik erre. Kérjük az Érintetteket, figyeljék az információkat a beiratkozásnál! Gyülekezetünk tagjai is szeretnék, ha minél többen választanák a mi felekezetünk által tartott hittanórákat. Miért válasszák a szülők és gyerekek az evangélikus hittant? A válaszadást segíti az internet: gyerekeket, hitoktatókat és lelkészeket kérdeztünk az evangélikus.hu-n látható reklámvideókban: http://www.evangélikus.hu/hittanfilmek

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ÉS AZ AZT KÖVETŐ IDŐSZAK GYÜLEKEZETI ALKALMAI

_Állandó gyülekezeti alkalmaink:_

Március 23. vasárnap: Böjt 3. vasárnapja – istentisztelet a Gyülekezeti házban Március 25. kedd: Böjti áhitat 17 órai kezdéssel a Gyülekezeti házban Március 30. vasárnap: Böjt 4. vasárnapja - istentisztelet a Gyülekezeti házban Március 31- április 1-2. hétfő-kedd-szerda 18 óra Evangélizáció a Gyülekezeti házban Április 6. vasárnap: Böjt 5. vasárnapja - istentisztelet a Gyülekezeti házban Április 8. kedd: Böjti áhitat 17 órai kezdéssel a Gyülekezeti házban Április 12. szombat: Hangverseny a Templomban Április 13. vasárnap: Virágvasárnapi istentisztelet Április 15. kedd: 18 órai kezdéssel a Jézus szenvedéstörténetét eleveti fel Templomunkban a Celldömölki Ev. Gyülekezet ifjúsági csoportja Április 17. Nagycsütörtök: 17 órakor úrvacsorai istentisztelet Április 18. Nagypéntek: 9 órakor Nagyheti úrvacsorai istentisztelet az Idősek Átmeneti Otthonában 10.30-kor Nagyheti úrvacsorai istentisztelet az Ápolási Intézetben 17 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással Április 20. Húsvét napja: 10 órakor istentisztelet a Templomban úrvacsoraosztással Április 21. Húsvét hétfő: 10 órakor istentisztelet a Templomban úrvacsoraosztással Április 27. vasárnap: Istentisztelet Május 4. vasárnap: Anyák napja – az istentisztelet keretében is Május 11. vasárnap: Családi istentisztelet Május 25. vasárnap: Konfirmációi istentisztelet úrvacsoraosztással és az évfordulós konfirmandusok köszöntésével Május 29.csütörtök: Mennybemenetel ünnepe, 17 órakor lesz istentisztelet Május 31. szombat: Egyházkerületi Missziói és Ifjúsági nap Győrben – csoportos utazással Június 8. vasárnap: Pünkösd ünnepe, Tanévzáró családi istentisztelet hálaadással és úrvacsoravétellel Június 9. hétfő: Az Egyházmegyei Missziói napra utazunk el Nagyvelegre, itt helyben istentiszteletet nem tartunk

_Elérhetőségek:_ Lelkészi Hivatal: 34-361-669 Farkas Etelka lelkész: 20-824-34-34; etelka.farkas@lutheran. ALKALMAINKRA MINDANNYIUKAT SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK! A Gyülekezet Elnöksége és Presbitériuma nevében: Istentől megszentelt böjti időszakot és áldott Húsvétot kívánok Farkas Etelka lelkész

_HÍRLEVÉL 2014.ADVENT_

„(Mária) megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.” ( Lukács evangéliuma 2. fejezet 6. vers)

Advent. Számunkra nem egyszerűen eljövetel, hanem az Úr eljövetele. Jézusé. Erre készülünk. Ezt várjuk. Egyesek kívülállók, szemlélődők. Mások a személyes érintettség boldog várakozásában élnek egészen Karácsonyig. A beteljesedésig. József és Mária kapuról kapura zörgetve keres szállást Betlehemben. Aki végül megszánja őket, az is csak egy istállót tud felajánlani számukra. Aztán ő csodálkozik a legjobban, amikor az egyszerű melléképületben felpezsdül az élet. Először csecsemősírás, aztán a pásztorok izgatott, kíváncsi tolongása, amint a jelet: a jászolt lesik. Néhány nap múlva pedig a három előkelő ember gazdag ajándékokkal. Milyen jelentéktelen hely volt ez mindaddig! Egyszerű istálló. Utána is az. Pár hét múlva, amikor minden visszazökken eredeti medrébe, s a szállást kérők távoznak. Évszázadok múltán templom épült a hajdani istálló fölé. Máig áll. Ádvent idején mi készülünk az Érkező fogadására. Egyszer csak megérkezik Ő. Milyen meglepő arra eszmélni, hogy jelenlétében a lelkünk is megelevenedik. Azé is, aki mellőzve érzi magát, azé is, akinek megcsorbult az önbizalma, azé is, csendesen várakozik. Ebben a megelevenedésben pedig meglepve látjuk, milyen fontos „helyszínné” válik a szívünk, a gondolataink, az otthonunk 1-2 órára, néhány napra. Isten Fia vette birtokába! Aztán engedjük fakulni az élményt. Mégis jó ideig-óráig is helyet adni Neki. Bár nem értjük: valami mégis változik bennünk. Minden Karácsonyon. A megszülető Isten-Gyermek híre átjár. Jelenléte átformál. S amíg az Ő szállása vagyunk, addig a szeretet, a békesség, a mennyei fényesség áldott hordozói is. Farkas Etelka lelkész

Vasárnap és a nagyünnepeken 10 órakor kezdődnek istentiszteleteink. Minden hónap 1. és 3. vasárnapján az istentisztelet úrvacsorával egészül ki. A hónap második vasárnapján 10 órakor Családi istentiszteletet tartunk. Vasárnap az istentisztelettel egy időben gyermekbibliaköri foglalkozások zajlanak a gyülekezeti teremben. A tanév folyamán keddenként 17 órai kezdettel Bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben Szerdánként 10 órakor Baba-mama klubba várjuk – felekezeti hovatartozástól függetlenül – a kisgyermekes szülőket. Péntekenként 19 órai kezdéssel Ifjúsági Bibliaórára hívjuk és várjuk a Gyülekezeti terembe a konfirmáció után lévő, fiatal Testvéreinket, hogy mai témákról gondolkodjunk Bibliai alapvetéssel.

Istenünk, kérünk, láttasd meg velünk Jézus Krisztus szeretetének mindent meghaladó nagyságát. Tedd kicsivé mindazt, ami Jézust a szemünk elől eltakarhatja: a kétséget, közönyt, a gondot és a félelmet. Segíts, hogy örömmel teljék meg a szívünk, és magunk is örömszerzők lehessünk. Ámen

Kié ez a Gyermek, ha nem miénk, embereké?! Az angyalok nem szorulnak rá, az ördögöknek nem kell. Mi azonban rászorulunk, aminthogy értünk lett emberré. Úgy illik hát, hogy örömmel vegyük, ahogy az angyal mondja: „Üdvözítő született ma nektek”. Nem nagyszerű és dicső, hogy ilyen örömhírt hoz embernek az angyal az égből? S ujjongó angyalezrek biztatnak, hogy mi örvendezzünk s hálával vegyük e nagy kegyelmet! Írjuk hát a „nektek” szócskát lángbetűkkel a szívünkbe, s Üdvözítőnk születését fogadjuk örömmel. Luther Márton

„Üdvözítő született ma nektek”

Forintjaink Köszönjük, hogy a lassanként elmúló esztendőben is fenntartották a Testvérek Gyülekezetünket adományaikkal és az egyházfenntartói járulék befizetésével. Gyülekezetünk ugyanis csupán ezekből és a perselypénzekből él. Az így rendelkezésre álló összegből igyekszik fedezni az Evangélium hirdetésének ügyét, és mindazt, ami ehhez szükséges: a templom és a gyülekezeti ház fenntartását, a lelkészi állás megőrzését, és minden anyagi természetű kötelezettségének teljesítését. Ezért nélkülözhetetlen, hogy tagjai anyagi lehetőségük függvényében támogassák a gyülekezetet. Örömmel vettük, hogy megkeresésünk nyomán egyre többen vállalják a gyülekezetfenntartás anyagi terheit is, emellett imádságaikban hordozzák közösségünk mindennapi szolgálatát. Aki befizetését el szeretné juttatni az Egyházközség részére, 3 lehetőség közül választhat: 1. Az „Oroszlányi Evangélikus Egyházközség” 11740061-20019639 –es számlaszámon az OTP-ben való befizetéssel 2. Az Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány” feliratú csekken, 3. Személyesen a templomban istentisztelet előtt vagy után, illetve hétköznapokon időpont-egyeztetés alapján. Kérjük és várjuk mindezt ezután is, hogy valóban élő közösséggé formálódhassunk napról napra Isten dicsőségére.

„Karácsony azt mondja nekünk, hogy Isten értünk jön, teljesen mindegy, hogy hol vagyunk.” Thillicke

_Alapítványunk_

A Gyülekezet Elnöksége nevében is megköszönjük mindenkinek, aki személyi jövedelemadója 1%-ával segítette munkánkat. A 2013. évben érkezett összeg 162 091 ,- Ft volt, amit az Alapítvány célkitűzésének megfelelően Egyházközségünk fenntartására fordítottunk, támogatva a gyülekezetben folyó ifjúsági és énekkari szolgálatot. A 2013. évi felajánlások nyomán 210 995 ,-Ft -tal gazdagodtunk. Kérjük, hogy a közeledő adóbevalláskor is gondoljanak ránk felajánlásukkal, mert a kicsi Nyilatkozat sok ezer Forinttá növekszik, ezzel is segítve a Gyülekezet létfenntartását!

Tisztelettel: az Alapítvány Kuratóriuma

_Állandó gyülekezeti alkalmaink_

Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány: 19149055-1-11 Magyarországi Evangélikus Egyház: 0035

Vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet (a téli hónapokban a fűtött Kistemplomban), a hónap 1. és 3. vasárnapján úrvacsoraosztással Az istentisztelettel párhuzamosan a gyülekezeti teremben Gyermekbibliaköri foglalkozás Családi istentisztelet általában a hónap 2. vasárnapján 10 órakor Szerdánként 10 órától Baba-mama klub Péntekenként 15. 30 órától Ifjúsági Bibliaóra

Gyülekezetünk iratterjesztésében megvásárolhatók a 2014. évi bibliaolvasó Útmutatók, az Evangélikus Naptár, Biblia és Énekeskönyv, valamint az Evangélikus Élet című hetilap.

_A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ESEMÉNYEI_

Evangélikus Lelkészi Hivatal: Oroszlány, Alkotmány út 46. Tel: 361-669, 20-824-3434

November 30. vasárnap 10 óra: Advent 1. vasárnapja istentisztelet gyertyagyújtással és úrvacsoraosztással Gyülekezeti ház Gyermekbibliaköri foglalkozás Gyülekezeti terem December 2. kedd 17 óra: Ádventi esti istentisztelet

December 7. vasárnap 10 óra: Advent 2. vasárnapja istentisztelet gyertyagyújtással és úrvacsoraosztással Gyülekezeti ház

December 8-9-10. hétfő-kedd-szerda 17 óra: ADVENTI EVANGÉLIZÁCIÓ Az igehirdetés-sorozatot Kálmán Szabolcs lelkipásztor tartja Gyülekezeti ház December 13. szombat 10 óra: Adventi Kuckó – Karácsonyváró beszélgetés és kézműves foglalkozás gyerekeknek, fiataloknak és szüleiknek Gyülekezeti ház

December 14. vasárnap 10 óra: Advent 3. vasárnapja istentisztelet az Oroszlányi Szlovákok Napja keretén belül Nobik Erzsébet ny. szarvasi lelkésznő szolgálatával, gyertyagyújtással Gyülekezeti ház 10 óra: Gyermekbibliaköri foglalkozás Gyülekezeti terem _December 14. vasárnap 17 óra: Karácsonyi hangverseny_ Templom December 16. kedd 17 óra: Ádventi esti istentisztelet December 18. csütörtök 10 óra: Ápolási Intézetben Karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással December 19. péntek 10 óra: Az Idősek Átmeneti Otthonában Karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással December 21. vasárnap 10 óra: Advent 4. vasárnapja családi istentisztelet keretében Gyermekek Karácsonya – a bibliakörös gyermekek szolgálatával Gyülekezeti ház December 24. szerda 18 óra: Szentesti istentisztelet Templom December 25. csütörtök 10 óra: Karácsony ünnepe istentisztelet úrvacsoraosztással Templom December 26. péntek 10 óra: Karácsony 2. napja istentisztelet úrvacsoraosztással Gyülekezeti ház December 28. vasárnap 10 óra: Istentisztelet Gyülekezeti ház December 31. szerda 18 óra: Óév esti istentisztelet Gyülekezeti ház

  1. Január 1. csütörtök 10 óra: Újév napja istentisztelet úrvacsoraosztással Gyülekezeti ház Január 6. kedd 17 óra: Vízkereszt ünnepe - Istentisztelet Gyülekezeti ház

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Áldott adventi készülést és Karácsonyi ünnepeket kívánunk! Imádkozó szeretettel: a Gyülekezet Elnöksége és Presbitériuma

ESEMÉNYNAPTÁR Gazdag évet hagyunk lassan a hátunk mögött. Aki ritkán jön gyülekezetünk háza tájára nem is sejtheti, mi minden történik egy egyházi év alatt gyülekezetünk életében. ‘Eseménynaptár’ rovatunkban erről adunk számot. Egyrészt, hogy tájékoztatást nyújtsunk, másrészt, hogy a jelenlévőknek felelevenítsük az alkalmakat. Gondoljuk át együtt, hogyan telt gyülekezeti életünk!

Gazdag évet hagyunk lassan a hátunk mögött. Aki ritkán jön gyülekezetünk háza tájára nem is sejtheti, mi minden történik egy egyházi év alatt templomunkban, gyülekezeti házunkban és gyülekezeti programként más helyszínen.‘Eseménynaptár’ rovatunkban erről adunk számot egyrészt, hogy tájékoztatást nyújtsunk, másrészt,hogy a jelenlévőknek felelevenítsük az alkalmakat. Gondoljuk át együtt, hogyan telt gyülekezeti életünk!

Társoldalak
Egyházkerületi kórustalálkozó 2016.
AKTUÁLIS
Gyülekezettörténet
Koncert
Alkalmaink
Templomfelújítás
Alapítvány
Elérhetőségeink
Énekkar
Galéria
2017 Rendhagyó kiállítás
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster