Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
HÍRLEVELEK
2015. ADVENT
 

2015. ADVENT

Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta népét és váltságot szerzett neki. (Lk 1,68)

Ki találta ki a Karácsonyt? A gyermeki kérdések sokszor tapintanak a lényegre. Merthogy Karácsony különlegessége éppen abban rejlik, Aki „kitalálta”. És amiért kitalálta. Nem emberek hősiességét vagy valamely ügy fontosságát hivatott ez az ünnep kiemelni. Karácsony a meglátogatottság ünnepe. Isten látogatta meg az Ő népét. Azokat, akik gyengébb vagy szorosabb szálakkal, de Hozzá kötődnek. Létező, működő, eleven kapcsolatot szilárdított meg akkor, amikor személyesen érkezett meg emberként a Földre. Igen, Isten „kitalálta”, hogy nekünk ehhez a kapcsolathoz szükségünk van a kézzelfoghatóságra. Arra, hogy érzékelni tudjuk Isten jelenlétét közöttünk. Máté evangéliumában így olvassuk az érkező Jézus nevét: Immánuel. Ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. (Mt 1,23) Ám Isten nem bemutatkozásnak szánta Jézus emberlétét. Nem is létezése „bizonyítékának”. Amikor egyik tanítványa megfogalmazta: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” ( Mt 16,16) ezzel kimondta – nem csak Jézus személyazonosságát, hanem – azt, amit az emberiségnek az Ő személye jelent. Krisztus, Szabadító, Megváltó. Ezért tehát minden Karácsony azt hirdeti, hogy nekünk szükségünk van megváltásra, szabadításra azok alól a belső (lelki) terhek alól, amelyek alatt roskadozunk. És ahhoz, hogy azokat levehesse rólunk, Istennél kisebb hatalom nem elég! Merthogy Istennek nem mindegy, mennyi teher van rajtunk! Amikor teremtett, szabadnak teremtett. Önfeledt, boldog, lélekben gazdag „mennyei állampolgároknak”. Akik egy ideig itt élünk a Földön, de akik az „eljövendőt keresik” ( ) Meg kell ismerni, mit jelent számunkra a megszerzett váltság. Ahhoz pedig, hogy egy látogatás megtörténjen, ahhoz egyiküknek meg kell tennie a másikhoz vezető utat. Következésképpen tehát van egy áthidalandó távolság kettejük között. Isten és ember esetében egy fölösleges, gyötrő távolság ez. Ezért amikor valaki megoldhatatlannak tűnő gondjával Istenhez fordul, akkor imádságában nagyon igyekszik kicsinek látni ezt a távolságot. Annak érdekében, hogy gyorsan hallja meg az Úr a kérő szót, és rá gyorsan kaphassa meg a segítő választ. Valójában azonban nem az imádság teszi meg az Istennel összekötő utat! Hanem az Úr Maga. Türelmes időzítésekkel, életesemények lélekformáló ölelésében készíti el és elő az Önmagával való találkozásokat. A meglátogatottság élményét. Az élet egészen egyszerű, apró eseményeiben vagy mélységes érzéseken át. Advent a meglátogatottság-érzés és a megváltottság-élmény ilyen előszobája. Boldog az, aki lelkében tetten éri az őt segítő, vezető Isten munkálkodásait. Mint egy kincset igyekszik egyre több mozzanatban felfedezni. Miközben lassan ráeszmél, hogy valójában teljes élete Isten jelenlétében telik. Az önfeledt pillanatok és a kihívások is. És boldog az, aki felvállalja önmaga kincskereséseit, lelki útjait és nem menekül előlük a külsőségek zajos, csillogó, minden mélységet elfedni igyekvő tompaságába. Ő ugyanis valóban megtapasztalja és társakkal együtt hirdetheti: „Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta népét és váltságot szerzett neki”.

Farkas Etelka

BESZÁMOLÓ EGY KÜLÖNLEGES ISTENTISZTELETRŐL

Szeptember 13-án, Szentháromság utáni 15. vasárnapon különleges istentiszteletnek lehettünk részesei. Ezen a vasárnapon ünnepeltük templomunk felszentelésének 228 éves és Kórusunk megalakulásának 53 éves évfordulóját. A hálaadó ünnepen egy különleges, 17. századi istentiszteleti rendnek lehetünk részesei. Az istentisztelet üzenetének középpontjában Jézus tíz szűzről szóló példázata, vagyis Krisztus eljövetelének a várása állt. Az 1731-es lipcsei istentisztelethez hasonlóan, kezdő gyülekezeti énekként mi is Philipp Nicolai, a tíz szűz példázata alapján íródott énekével kezdtük együttlétünket, majd ennek az éneknek a feldolgozása és a visszatérő Krisztus-várás témája szólalt meg J. S. Bach 140. Kantátájában és az igehirdetésben is. A zeneszerző ebben a kantátában az evangéliumból kiindulva továbbfejleszti a menyasszonyhoz siető vőlegény gondolatát, mely szerint Jézus a vőlegény és a hívő ember lelke a menyasszony. A szólistákkal kiegészült Ének és Zenekar szolgálatát az együttes karnagya, Milán Zoltánné dirigálta. A kantáta elhangzása után két jubiláló szolgálattevőt köszönthettünk. Farkas Etelka lelkész asszonyt, aki 10 éve pásztorolja az Oroszlányi Gyülekezetet, valamint Milán Zoltánnét, aki ezen a vasárnapon ünnepelte 50 éves kórustagságát és aki 20 éve vette át a Kórus zenei vezetését édesapjától.

Beszámolók

HITTANTÁBOR 2015 Idén is megrendezésre került a nyári napközis hittantábor az oroszlányi evangélikus templom területén. Az idei tábor a „hegyek” témakörére épült, hiszen aBibliai események egy része is különféle hegyeken történt. A résztvevő láthatóan nagyon élvezték ezt a hetet és bátran mondhatjuk, hogy a szülők is elégedettek voltak. Volt itt éneklés, reggeli, ebéd, uzsonna, közös játékok és persze tanítások. A kis táborozók sok-sok élménnyel térhettek haza minden nap. A helyi programokat egy majki és egy várgesztesi túra egészítette ki. Az utolsó nap délutánján egy éneklős, képnézegetős táborzárás, majd búcsúzás vette kezdetét. A gyerekek egy-egy CD-t kaptak, amin megtekinthetik a táborban készült fotókat szüleikkel, barátaikkal. A szervezést Farkas Etelkának és lelkes segítőinek köszönhetjük. Reméljük, jövőre legalább ekkora szeretettel és türelemmel szervezi meg a tábort, valamint a gyerekek kérésére hosszabbra tervezi azt. Szakáll Anna és Varga György

Nyári tábor 2015, Csákvár A Csákvári tábor első napján, a gyülekező után még kicsit ismerkedtünk egymással és az új helyszínnel is, de sokat segített a sok csapatépítő játék, ami rögtön összekovácsolt minket és meghozta a tábor hangulatát. Ezt csak fokozták a kirándulások, kisebbek és nagyobbak, beszólások, amelyek hamar szállóigévé váltak. A kis létszám ellenére mindenki élvezte a tábort, nagyon jó volt a csapat, és mindenben együtt tudtunk működni. A tábor az elfogadásról szólt, ennek keretében megismerhettünk rengeteg történetet a cigány helyzetről, menekültekről vagy melegekről. Istenhez is közelebb kerültünk, az áhítatok és közös Istentiszteletek alatt sok új és régi történetet beszéltünk meg és értelmeztünk. Szabadfoglalkozásokban a Bibliát is sokat forgattuk, hiszen András bácsi minden nap kikérdezte a napi előírt verset. De a szabadfoglalkozás nem csak erről szólt, mesteri szintre fejlesztettük magunkat különböző társas- és kártyajátékokban, és persze röplabdában. Összességében nagyon jó volt a tábor, kellemes testi és lelki táplálék volt mindnyájunk számára. Jövőre találkozunk!

Felújítás Örömmel tudatjuk Testvéreinkkel, hogy nyár végén befejeződött a lelkészlakás elavult gázkazánjának cseréje. Saját erőből és az egyházmegye támogatásával egy korszerű, energiatakarékos, kondenzációs kazán került beépítésre. A korszerűsítés végösszege 757.289 Ft volt.

Forintjaink Köszönjük, hogy a lassanként elmúló esztendőben is fenntartották a Testvérek Gyülekezetünket adományaikkal és az egyházfenntartói járulék befizetésével. Gyülekezetünk ugyanis csupán ezekből és a perselypénzekből él. Az így rendelkezésre álló összegből igyekszik fedezni az Evangélium hirdetésének ügyét, és mindazt, ami ehhez szükséges: a templom és a gyülekezeti ház fenntartását, a lelkészi állás megőrzését, és minden anyagi természetű kötelezettségének teljesítését. Ezért nélkülözhetetlen, hogy tagjai anyagi lehetőségük függvényében támogassák a gyülekezetet. Örömmel vettük, hogy megkeresésünk nyomán egyre többen vállalják a gyülekezetfenntartás anyagi terheit is, emellett imádságaikban hordozzák közösségünk mindennapi szolgálatát. Aki befizetését el szeretné juttatni az Egyházközség részére, 3 lehetőség közül választhat: 1. Az „Oroszlányi Evangélikus Egyházközség” 11740061-20019639 –es számlaszámon az OTP-ben való befizetéssel 2. Az Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány” feliratú csekken, 3. Személyesen a templomban istentisztelet előtt vagy után, illetve hétköznapokon időpont-egyeztetés alapján. Kérjük és várjuk mindezt ezután is, hogy valóban élő közösséggé formálódhassunk napról napra Isten dicsőségére.

Alapítványunk

A Gyülekezet Elnöksége nevében is megköszönjük mindenkinek, aki személyi jövedelemadója 1%-ával segítette munkánkat. A 2014. évben érkezett összeg 210 995 ,- Ft volt, amit az Alapítvány célkitűzésének megfelelően Egyházközségünk fenntartására fordítottunk, támogatva a gyülekezetben folyó ifjúsági és énekkari szolgálatot. A 2014. évi felajánlások nyomán 208 338 ,-Ft -tal gazdagodtunk. Kérjük, hogy a közeledő adóbevalláskor is gondoljanak ránk felajánlásukkal, mert a kicsi Nyilatkozat sok ezer Forinttá növekszik, ezzel is segítve a Gyülekezet létfenntartását!

Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány: 19149055-1-11 Magyarországi Evangélikus Egyház: 0035

Tisztelettel: az Alapítvány Kuratóriuma

Állandó gyülekezeti alkalmaink

Vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet (a téli hónapokban a fűtött Kistemplomban), a hónap 1. és 3. vasárnapján úrvacsoraosztással Az istentisztelettel párhuzamosan a gyülekezeti teremben Gyermekbibliaköri foglalkozás Családi istentisztelet általában a hónap 2. vasárnapján 10 órakor Szerdánként 10 órától Baba-mama klub Csütörtökönként 17. 00 órától Ifjúsági Bibliaóra

Gyülekezetünk iratterjesztésében megvásárolhatók a 2014. évi bibliaolvasó Útmutatók, az Evangélikus Naptár, Biblia és Énekeskönyv, valamint az Evangélikus Élet című hetilap.

Evangélikus Lelkészi Hivatal: Oroszlány, Alkotmány út 46. Tel: 361-669, 20-824-34-34

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ESEMÉNYEI

November 29. vasárnap 10 óra: Advent 1. vasárnapja istentisztelet gyertyagyújtással és úrvacsoraosztással Gyülekezeti ház Gyermekbibliaköri foglalkozás Gyülekezeti terem

December 1. kedd 17 óra: Ádventi esti istentisztelet Gyülekezeti ház

December 5. szombat 10 óra: Adventi Kuckó – Karácsonyváró beszélgetés és kézműves foglalkozás gyerekeknek, fiataloknak és szüleiknek Gyülekezeti ház

December 6. vasárnap 10 óra: Advent 2. vasárnapja istentisztelet gyertyagyújtással és úrvacsoraosztással Gyülekezeti ház

December 7-8-9. hétfő-kedd-szerda 17 óra: ADVENTI EVANGÉLIZÁCIÓ Az igehirdetés-sorozatot Böjtös Attila tartja Gyülekezeti ház

December 13. vasárnap 10 óra: Advent 3. vasárnapja istentisztelet az Oroszlányi Szlovákok Napja keretén belül a Kozarovcei „Neked énekelek” egyházi kórus szolgálatával, gyertyagyújtással Gyülekezeti ház 10 óra: Gyermekbibliaköri foglalkozás Gyülekezeti terem

December 13. vasárnap 17 óra: Karácsonyi hangverseny Templom

December 15. kedd 17 óra: Ádventi esti istentisztelet Gyülekezeti ház

December 20. vasárnap 10 óra: Advent 4. vasárnapja családi istentisztelet keretében Gyermekek Karácsonya Gyülekezeti ház

December 22. kedd 9 óra: Az Idősek Átmeneti Otthonában Karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással.

December 22. kedd 10.30 óra: Ápolási Intézetben Karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással.

December 24. csütörtök 18 óra: Szentesti istentisztelet Templom

December 25. péntek 10 óra: Karácsony ünnepe istentisztelet úrvacsoraosztással Templom

December 26. szombat 10 óra: Karácsony 2. napja istentisztelet úrvacsoraosztással Gyülekezeti ház

December 27. vasárnap 10 óra: Istentisztelet Gyülekezeti ház

December 31. csütörtök 18 óra: Óév esti istentisztelet Gyülekezeti ház

-2016. Január 1. péntek 10 óra: Újév napja istentisztelet úrvacsoraosztással Gyülekezeti ház

Január 6. szerda 17 óra: Vízkereszt ünnepe - Istentisztelet Gyülekezeti ház

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Áldott adventi készülést és Karácsonyi ünnepeket kívánunk! Imádkozó szeretettel: a Gyülekezet Elnöksége és Presbitériuma

Társoldalak
Hírlevél 2015 Böjt
2016 Böjt
2016. Advent
2017. Böjt
2017 Advent
2018 BÖJT
2018.ADVENT
2019. BÖJT
 
Képek

Adventi hangverseny
Farkas Etelka lelkésznő köszöntése
Milán Zoltánné kórusvezető köszöntése
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster