Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
HÍRLEVELEK
2017 Advent
 

2017 Advent

AZ OROSZLÁNYI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET 2017 ADVENTI HÍRLEVELE ============================================= „Valóban Isten Fia vagy!” (Máté evangéliuma 14,33) A „kedvenc ünnepek” sorában a Karácsony minden mást megelőz. Még a születés-, vagy névnapot is. Azért lehet ez így, mert évszázadok alatt sikerült egy olyan hangulatot, hagyománysort kialakítani ezen ünnep köré, ami időtállónak bizonyul? Vagy egészen más áll a háttérben? Az iménti bibliai mondat egy cseppet sem a karácsonyi történet végén szerepel. Ebben Jézus, a vízen járva közeledik a viharos tengeren csónakjukban hánykolódó tanítványai felé, sőt egyiküknek abban is segítségére van, hogy hozzá hasonlóan sétálni tudjon a vízen. Az átélt események segítenek levonni is, kimondani is a következtetésüket: „Valóban Isten Fia vagy!”. S teszik ezt éppúgy leborulva, ahogy egykor a pásztorok és a napkeletei bölcsek tették a jászolnál. A 12 tanítvány az események alakulásából jön rá, hogy ki is Ő valójában. Ám nem csak őket, másokat is események és lelki élmények vezetnek a Jézussal kapcsolatos felismerésekre. Pál apostol például így fogalmaz: „Jézus Krisztus önmagát adta értünk, hogy megváltson” (Tit.2,14) és „Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek” (Tit 2,11). De – megélve Jézus közelségét – bárki juthat arra a saját következtetésre: Ő valóban Isten Fia. Mert szokatlan dolgok, váratlan fordulatok – a Jézus korabeli történésekhez hasonlóan – rendre adódnak. Elsüllyedések, mélységek is – mint a vízen járó tanítvány esetében. Jézus közelsége és hatalma azonban garancia arra, hogy a dolgok jóra fordulásánál is több történjen: Isten szeretete tündököljön fel a történésekben. Ebben nyújtanak segítséget a mindenkori adventi hetek eseményei is, a sokasodó gyertyalángok és az Ünnep előkészületei. Karácsony ünnepének mindmáig az az alapja, hogy Isten Fia született emberré. Sőt: bár testben nem, ígéretéhez híven mégis „velünk van minden napon a világ végezetéig”. Karácsony attól válik „kedvenc ünneppé”, hogy Isten Fia velünk van az ünneplésben. Ő segít jelenlétét felfedezni a közvetlen közelünkben, hogy Vele legyen áldott és teljes a Karácsonyunk! Megélve a beköszöntő békességet már magunk is így hajtunk térdet: Valóban Isten Fia vagy! Ámen Farkas Etelka lelkész

================================================================================== FORINTJAINK Köszönjük Testvéreinknek, hogy a lassanként elmúló esztendőben is fenntartották Gyülekezetünket adományaikkal és egyházfenntartói járulék befizetésükkel, valamint alapítványunk támogatásával. Gyülekezetünk ugyanis csupán ezekből és a perselypénzekből tudja a működési kiadásait fedezni. Biztosítva az Evangélium hirdetésének ügyét, és mindazt, ami ehhez szükséges: a templom és a gyülekezeti ház fenntartását, a lelkészi állás megőrzését, és minden anyagi természetű kötelezettségének teljesítését. Ezért nélkülözhetetlen, hogy tagjai anyagi lehetőségük függvényében, jövedelmük 1%-ával támogassák a Gyülekezetet. Örömmel vettük, hogy megkeresésünk nyomán egyre többen vállalják a gyülekezetfenntartás anyagi terheit, és emellett imádságaikban hordozzák közösségünk mindennapi szolgálatát. Aki befizetését el szeretné juttatni az egyházközség részére, három lehetőség közül választhat: 1. Az „Oroszlányi Evangélikus Egyházközség” 11740061-20019639 –es számlaszámán az OTP-ben való befizetéssel 2. Az „Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány” feliratú csekken, vagy az OTP-ben, az Alapítvány 11740061-20008550-es számlaszámán 3. Istentisztelet után személyesen, illetve hétköznapokon időpont-egyeztetés alapján. Támogatásukat továbbra is kérjük és várjuk, hogy valóban élő közösséggé formálódhassunk napról napra, Isten dicsőségére. ============================================================================= ALAPÍTVÁNYUNK Gyülekezetünk Elnöksége nevében is megköszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítették munkánkat. 2015. évben ez az összeg 190.242 Ft volt, amit 2016-ban – az alapítvány célkitűzésének megfelelően – egyházközségünk fenntartására fordítottunk. Támogatva ezzel a gyülekezetben folyó ifjúsági és énekkari szolgálatot. A 2016. évi személyi jövedelemadó felajánlások nyomán 228.651 forinttal gazdagodtunk. Kérjük, hogy a közeledő adóbevalláskor is gondoljanak ránk felajánlásukkal, mert a kicsi Nyilatkozat sok ezer forinttá növekszik, ezzel is segítve a gyülekezet létfenntartását! Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány 19149055-1-11 Magyarországi Evangélikus Egyház 0035 Alapítvány Kuratóróriuma ===================================================================== AZ ELMÚLT EGYHÁZI ESZTENDŐ ANYAKÖNYVI HÍREI Megkereszteltük: Papp Janka Anna, Rehus Ármin, Porkoláb Janka, Molnár Nara, Likerecz Attila, Horváth Tamás és Gémesi Félix Brúnó testvéreinket. Konfirmációi áldásban részesült: Fintor Martin, Grell Barbara, Milán Zoltán, Porkoláb Janka, Szakács Petra, Vágvölgyi Fanni és Gál Emese testvérünk. Házasságukra Isten áldását kérték: Szilágyi Tamás és Takács Anita, Ócsai Gábor és Forczek Piroska, Horváth Zoltán és Kishonti Mónika testvéreink. Utolsó földi útjára kísértük: Izsó Jánosné sz. Pis Ilona, Kostyál Pál, Stotz Istvánné sz. Lázár Terézia, Csulik Andrásné sz. Csulik Julianna, Makuvek Istvánné sz. Szedlák Ilona, Siposné Bognár Julianna, Furkó Árpádné sz. Babirák Ilona, özv. Mayer Andrásné sz. Nagy Eszter, Kocsis Sándorné sz. Viczena Anna, Vigh Attila és Végh János testvéreinket.

================================================================= J. S. BACH KARÁCSONYI ORATÓRIUM (1. és 3. Kantáta) AZ OROSZLÁNYI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN

  1. DECEMBER 16-ÁN (szombat) 18 órakor

KÖZREMŰKÖDNEK Fekete Andrea szoprán Kiss Borbála alt Csapó József tenor Pintér Dömötör basszus Oroszlányi Evangélikus Kórus és Zenekar Vezényel Milán Zoltánné Igét hirdet Szeverényi János Minden érdeklődőt szeretettel várunk

===============================================================

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

• Vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet (a téli hónapokban a fűtött gyülekezeti házban), a hónap 1. és 3. vasárnapján úrvacsoraosztással • Családi istentisztelet általában a hónap 2. vasárnapján 10 órakor • Keddenként 17 órától gyülekezeti bibliaóra – ezeket az adventi és böjti hetekben istentisztelet váltja fel • Kéthetente csütörtökön 10 órától Baba-mama klub -

========================================================================

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ESEMÉNYEI

December 3. Advent 1. vasárnapja 10 óra (gyülekezeti ház) – Istentisztelet gyertyagyújtással és úrvacsoraosztással December 5. kedd 17 óra (gyülekezeti ház) – Adventi istentisztelet: „Én az Urat várom” December 10. Advent 2. vasárnapja 10 óra (gyülekezeti ház) – Családi istentisztelet keretében Gyermekek Karácsonya December 12. kedd 17 óra (gyülekezeti ház) – Adventi istentisztelet: „A szabadító Istenben reménykedem” December 16. szombat 18 óra (templom) – Karácsonyi Hangverseny: J. S. Bach Karácsonyi Oratórium (1. és 3. Kantáta) December 17. Advent 3. vasárnapja 10 óra (gyülekezeti ház) – Istentisztelet gyertyagyújtással, az Oroszlányi Szlovákok Napja keretében, Nobik Erzsébet szolgálatával December 19. kedd 17 óra (gyülekezeti ház) – Adventi istentisztelet: „Meg is fog hallgatni Istenem” December 24. Advent 4. vasárnapja 10 óra (gyülekezeti ház) – Istentisztelet gyertyagyújtással December 24. vasárnap 18 óra (templom) – Szentesti istentisztelet December 25. hétfő Karácsony ünnepe 10 óra (templom) – Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással December 26. kedd Karácsony 2. napja 10 óra (gyülekezeti ház) – Istentisztelet úrvacsoraosztással December 31. vasárnap 10 óra (gyülekezeti ház) – Istentisztelet December 31. vasárnap 18 óra (gyülekezeti ház) – Óév esti istentisztelet Január 1. Újév napja 10 óra (gyülekezeti ház) – Istentisztelet úrvacsoraosztással Január 6. szombat Vízkereszt ünnepe 10 óra (gyülekezeti ház) – Istentisztelet Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Áldott adventi készülést és karácsonyi ünnepeket kívánunk! Imádkozó szeretettel: a Gyülekezet Elnöksége és Presbitériuma

=====================================================================

Elérhetőségek Lelkészi Hivatal 34-361-669 (Ideiglenesen nem üzemel) Farkas Etelka lelkész 20-824-34-34; etelka.farkas@lutheran.hu

================================================================= Mellékletek:

BESZÁMOLÓ AZ ORGONA FELÚJÍTÁSRÓL Az 1790-ben épült orgonánk fém sípjait a második világháború éveiben széthordták, így az használhatatlanná vált. 1963-ban, gyülekezeti összefogással,Trajtler Gábor tervei alapján, kibővítve újjáépülhetett a hangszer. Biztosítva az istentiszteletek és egyházzeni alkalmak zenei szolgálatát. Az 54 évi használat következtében jelentkező hibák szükségessé tették az orgona felújítását. Presbitériumunk 2015-ben megbízta dr. Kormos Gyula orgonaszakértőt a felmérésre és a szakértői vélemény elkészítésére. Ennek elkészülte után kértünk a kivitelezőktől árajánlatot. A megjelölt határidőre, 2017. június 30-ra Varga László taksonyi orgonaépítő 2.399.190 Ft összegért vállalta a felújítás elvégzését, melyhez az Evangélikus Egyház Országos Zenei Bizottságától 1.700.000 Ft támogatást kaptunk. A hangszert szeptember 10-én, ünnepi istentisztelet keretében állítottuk ismét szolgálatába. Az istentiszteleten Szarka István esperes hirdette az igét és Tóka Ágoston orgonaművész mutatta be a megújult orgonát. Ezzel – reménységünk szerint újabb ötven évre – biztosítani tudjuk az istentiszteletek zenei szolgálatát és a gyülekezetünkben folyó egyházzenei munkát. Sztruhár András felügyelő

VÁLASZTÁSRA KÉSZÜLÜNK 2018-ban nem csak az országgyűlési képviselőknek, hanem a Magyarországi Evangélikus Egyház testületeinek és tisztségviselőinek is lejár a mandátuma. Első körben, 2018. március 30-ig, gyülekezetünk presbitériumát és nemlelkészi tisztségviselőit kell megválasztanunk. Ezt követően kerül sor az egyházmegyei, egyházkerületi és országos választásokra. Az egyházközségi választás előkészítéséhez közgyűlésünk háromtagú jelölő bizottságot választott, melynek tagjai: Gregus József, Milán Zoltán és Zetkó Magdolna. Feladatuk a választás előkészítése és szükséges számban jelöltek állítása. A különböző tisztségekre, az egyházközség tagjai tehetnek ajánlásokat december elseje és huszonötödike közt, a kistemplomban/templomban elhelyezett, ajánlásokat gyűjtő dobozba. Mit várunk a leendő presbiterektől? Erre a 2004. évi IV. törvény 24.§-a ad választ: „Az egyházközségi presbitérium hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, amelyek nincsenek a közgyűlés, illetve a képviselő-testület hatáskörébe utalva, így különösen az alábbiak: a) Részt vesz az egyházközség lelki, szellemi és anyagi életének szervezésében, irányításában és felügyeletében. E célból bizottságokat hozhat létre, amelyek a presbitériumnak beszámolási kötelezettséggel tartoznak, javaslataikat a presbitérium hagyja jóvá, munkájukért a presbitérium felelős. b) Eljár az egyházközségi lelkészi állás betöltésénél a törvény előírásai szerint, és dönt a helyettes lelkész javadalmazásáról. c) Előkészíti az egyházközségi közgyűlést. Végrehajtja a közgyűlés határozatait. d) Magasabb egyházkormányzati szintek tisztségviselőinek megválasztása előtt az egyházközség nevében javaslatot tesz az illetékes jelölőbizottságnak. e) Tárgyalja és - az egyházközségi számvevőszék jelentésének meghallgatását követően - elfogadja az éves költségvetést és beszámolót. f) Intézkedik az egyházi épületek és egyéb ingatlanok állagmegóvása, karbantartási munkálatai és hasznosítása ügyében, dönt a kisebb beruházásokról, beszerzésekről, a közgyűlés által megállapított értékhatáron belül. i) Ellátja a lelkészi díjlevéllel kapcsolatos feladatait. k) Gyakorolja a magasabb egyházkormányzati szintek elnökségének megválasztásakor az egyházközséget megillető szavazati jogot.” Sztruhár András felügyelő

Társoldalak
Hírlevél 2015 Böjt
2015. ADVENT
2016 Böjt
2016. Advent
2017. Böjt
2018 BÖJT
2018.ADVENT
2019. BÖJT
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster