Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
HÍRLEVELEK
2016. Advent
 

2016. Advent

HÍRLEVÉL

Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. (János evangéliuma1,9) Bizonyára nem véletlen, hogy Szenteste napján – névnapjuk szerint - az Ádámokat és Évákat is ünnepeljük. A Biblia első emberpárjaként hordozzák számunkra annak az üzenetét, hogy Isten eredeti terve szerint élni – még a gondtalan, paradicsomi környezetben sem – nem egyértelmű és nem könnyű. Alapos gonddal kell kiválasztaniuk, hogy kihez-mihez is igazítják gondolataikat és vágyaikat. Élethelyzetükben mihez, hogyan viszonyulnak. A viszonyulás pedig döntést, a döntés pedig tetteket eredményez. Jól ismerjük: hogyan vélekedtek ők a Kísértő azon ígéretéről, hogy a tiltott fa gyümölcse okossá tesz, hasonlóvá Istenhez. Szakítottak belőle, s ez egyúttal arról is árulkodik, hogyan viszonyultak addigi énjükhöz: nem hitték elég okosnak magukat és nem értették istenképűségük áldásait sem. E viszonyulás szerint pedig helyénvaló volt törekedni a tökéletesedésre. De nem tévedtek-e a viszonyulás tekintetében? Karácsony üzenete az, hogy Jézus születése pillanatával lehetőség nyílik arra, hogy ez a történet elkezdjen új irányt venni. A tökéletes életre, sőt a tökéletesedő emberségre születik meg az esély, amikor Isten emberként jön el az emberek közé. Egész másként szabad viszonyulnunk a világhoz és önmagunkhoz akkor, ha velünk az Isten. Akkor világosság gyúl a szürkület helyén, akkor derengeni kezdenek ősi igazságok, s ebben a fényességben már láthatóvá válik az igazi világosság. Az eredeti, a nemes, a szeretetből fakadó – és emiatt tökéletességre hívogató, azt felkínáló világosság. Mellette dönteni azonban csak az tud, aki megtapasztalt kísértései közepette felismeri önmaga hiányosságait. Akkor viszonyul úgy a gyengeségeihez, hogy merje elfogadni a Jézusban adatott tökéletességet. A viszonyulás rendszere pedig csak ott tud helyesen működni, ahol az Úr közelsége, sőt jelenléte erre garanciát ad. Ezért hívogatnak már az Adventi hetek is közel önmagunkhoz és közel Istenhez. És ezért borul fénybe Jézus megszületésekor a Betlehemi mező, majd a jászolbölcső, hogy örök lehetőségként hirdesse: Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. Ámen Farkas Etelka lelkész

VISSZANYERI EREDETI SZÉPSÉGÉT AZ OLTÁRKÉP Gyülekezetünk 1994-ben restauráltatta a templom oltárát. Ekkor, a jelentős anyagi ráfordítást igénylő munkák miatt nem állt módunkban az oltárkép restaurálása. Közben feltárásra került az oltár falfelületére festett korábbi oltárkép és az azt körülvevő domborműves díszítés lenyomata. A műemlékvédelem javaslatára és anyagi támogatásával ezek helyreállítása megtörtént, így Gecsemáné-kerti jelenetet ábrázoló vászonképet az oldal falra helyeztük el. Az elmúlt húsz évben tovább romlott az 1700-as évek végén vagy az 1800-as évek elején készült kép állaga. A színek elsötétültek, a vászon behullámosodott, az olajfesték megrepedezett és több helyen lepergett. Így sürgetővé vált a mielőbbi helyreállítás. Presbitériumunk 2015-ben elhatározta a restaurálás előkészítését, melyhez Harmati Béla Lászlónak, a Magyarországi Evangélikus Múzeum igazgatójának segítségét kértük. Az ő javaslatára Tordainé Bucsi Ágnes festőrestaurátor művészt bíztuk meg a szakvélemény összeállításával. 2016 februárjában, a 4.483.100 Ft összegű helyreállítás fedezetének előteremtéséhez, a Magyarországi Egyház Gyűjteményi Tanácsánál pályázatot nyújtottunk be, ahonnan 1.960.000 Ft támogatást kaptunk. Ezt egészítette ki az egyházkerületünktől kapott 250.000 Ft-os támogatás és gyülekezetünk 500.000 Ft-os tehervállalása. Az így rendelkezésre álló 2.710.000 Ft-ból azonban csak a vászonkép restaurálását tudtuk megrendelni. A fából készült díszkeret restaurálásához további 1.778.000 Ft-ra lett volna szükségünk, melynek előteremtése meghaladta anyagi lehetőségeinket. Az Oroszlányi Önkormányzat azonban – támogatva kérésünket – biztosította részünkre a hiányzó összeget, így lehetővé vált a restaurálás teljes elvégzése. A vállalt 500.000 Ft önrészhez eddig 328.000 Ft adomány érkezett. Kérem gyülekezetünk tagjait, hogy további adományaikkal járuljanak hozzá a hiányzó összeg előteremtéséhez. Reménységünk szerint a felújításai munkák november végére befejeződnek és advent második vasárnapján (december 04-én), ünnepi istentisztelet keretében, Szemerei János püspök Úr szolgálatával adunk hálát a restaurált oltárképért. A felújított képet, az eddigi oldalfal helyett, egy méltóbb, mindenki számára jobban látható helyen szeretnénk elhelyezni. Az ünnepi istentiszteletre, gyülekezetünk minden tagját és minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.

Sztruhár András felügyelő

Forintjaink

Köszönjük, hogy a lassanként elmúló esztendőben is fenntartották a Testvérek Gyülekezetünket adományaikkal és az egyházfenntartói járulék befizetésével. Gyülekezetünk ugyanis csupán ezekből és a perselypénzekből él. Az így rendelkezésre álló összegből igyekszik fedezni az Evangélium hirdetésének ügyét, és mindazt, ami ehhez szükséges: a templom és a gyülekezeti ház fenntartását, a lelkészi állás megőrzését, és minden anyagi természetű kötelezettségének teljesítését. Ezért nélkülözhetetlen, hogy tagjai anyagi lehetőségük függvényében támogassák a gyülekezetet. Örömmel vettük, hogy megkeresésünk nyomán egyre többen vállalják a gyülekezetfenntartás anyagi terheit is, emellett imádságaikban hordozzák közösségünk mindennapi szolgálatát. Aki befizetését el szeretné juttatni az Egyházközség részére, 3 lehetőség közül választhat: 1. Az „Oroszlányi Evangélikus Egyházközség” 11740061-20019639 –es számlaszámon az OTP-ben való befizetéssel 2. Az „Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány” feliratú csekken vagy a 11740061-20008550-es számlaszámon 3. Személyesen a templomban istentisztelet után, illetve hétköznapokon időpont-egyeztetés alapján. Kérjük és várjuk mindezt ezután is, hogy valóban élő közösséggé formálódhassunk napról napra Isten dicsőségére.

Alapítványunk

A Gyülekezet Elnöksége nevében is megköszönjük mindenkinek, aki személyi jövedelemadója 1%-ával segítette munkánkat. A 2015. évben érkezett összeg 208 338,- Ft volt, amit az Alapítvány célkitűzésének megfelelően Egyházközségünk fenntartására fordítottunk, támogatva a gyülekezetben folyó ifjúsági és énekkari szolgálatot. A 2015. évi felajánlások nyomán 190 242 ,-Ft -tal gazdagodtunk. Kérjük, hogy a közeledő adóbevalláskor is gondoljanak ránk felajánlásukkal, mert a kicsi Nyilatkozat sok ezer Forinttá növekszik, ezzel is segítve a Gyülekezet létfenntartását!

Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány: 19149055-1-11 Magyarországi Evangélikus Egyház: 0035

Tisztelettel: az Alapítvány Kuratóriuma

Anyakönyvi híreink

Az elmúlt egyházi esztendőben - megkereszteltük Csikos Csanád Tibor, Juhász Csaba,Takács Tamás, Bános Dávid, Rákosi Mihály Imre, Kovács Levente Alex,Veigl Liliána, Kiss Balázs testvéreinket. - konfirmációi áldásban részesült Csikos Csanád, Fekete Flórián, Milán Bence, Molnár Kristóf és Szakács Regina, valamint Juhász Csaba és Takács Tamás. - házasságára Isten áldását kérte Jankó Zsolt és Nagy Ildikó; Turán Tamás József és Varga Nikolett testvéreink - utolsó földi útjára kísértük Búr Józsefné sz. Babirák Anna, Kristyák Pál, Likerecz Jánosné sz. Viczena Ilona, Marusinszky Nándor Árpádné sz. Dobiás Katalin, Sztakó Mihályné sz. Viczena Ilona, Karacs Ferenc, Végvári Ferencné sz. Bántó Ilona, Bognár Jánosné sz. Kocsiczki Julianna, Gyuga Jánosné sz. Pis Erzsébet, Frey Mártonné sz. Kostyál Anna, dr Mód Kázmérné sz. Váry Erzsébet testvéreinket.

  • Állandó gyülekezeti alkalmaink - - Vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet (a téli hónapokban a fűtött Kistemplomban), a hónap 1. és 3. vasárnapján úrvacsoraosztással - Az istentisztelettel párhuzamosan a gyülekezeti teremben Gyermekbibliaköri foglalkozás - Családi istentisztelet általában a hónap 2. vasárnapján 10 órakor - Szerdánként 10 órától Baba-mama klub - a hónap 3. vasárnapjának délutánján Fiatal családok bibliaórája - Gyülekezetünk iratterjesztésében megvásárolhatók a 2017. évi bibliaolvasó Útmutatók, az Evangélikus Naptár, Biblia és Énekeskönyv, valamint az Evangélikus Élet című hetilap. - - Evangélikus Lelkészi Hivatal: Oroszlány, Alkotmány út 46. Tel: 361-669, 20-824-3434

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ESEMÉNYEI

  • November 27. vasárnap 10 óra: Advent 1. vasárnapja istentisztelet gyertyagyújtással és úrvacsoraosztással Gyülekezeti ház - Gyermekbibliaköri foglalkozás Gyülekezeti terem - November 29. kedd 17 óra: Ádventi esti istentisztelet - December 4. vasárnap 10 óra: Advent 2. vasárnapja ünnepi istentisztelet gyertyagyújtással Templom 10 óra: Gyermekbibliaköri foglalkozás Gyülekezeti terem - December 5-6-7. hétfő-kedd-szerda 17 óra: ADVENTI EVANGÉLIZÁCIÓ és szeretetvendégség. Az igehirdetés-sorozatot Asbóth Lászlóné tartja Gyülekezeti ház - December 11. vasárnap 10 óra: Advent 3. vasárnapja istentisztelet az Oroszlányi Szlovákok Napja keretén belül gyertyagyújtással Gyülekezeti ház - 10 óra: Gyermekbibliaköri foglalkozás Gyülekezeti terem - December 13. kedd 17 óra: Ádventi esti istentisztelet - December 18. vasárnap 10 óra: Advent 4. vasárnapja családi istentisztelet keretében Gyermekek Karácsonya Gyülekezeti ház - 17 óra KARÁCSONYI HANGVERSENY Templom - December 20. kedd 17 óra: Ádventi esti istentisztelet - December 24. szombat 18 óra: Szentesti istentisztelet Templom - December 25. vasárnap 10 óra: Karácsony ünnepe istentisztelet úrvacsoraosztással Templom - December 26. hétfő 10 óra: Karácsony 2. napja istentisztelet úrvacsoraosztással Gyülekezeti ház - December 31. szombat 18 óra: Óév esti istentisztelet Gyülekezeti ház - 2017. - Január 1. vasárnap 10 óra: Újév napja istentisztelet úrvacsoraosztással Gyülekezeti ház - Január 6. péntek 17 óra: Vízkereszt ünnepe – Istentisztelet Gyülekezeti ház - Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! -

Áldott adventi készülést és Karácsonyi ünnepeket kívánunk! - Imádkozó szeretettel: - a Gyülekezet Elnöksége és Presbitériuma

Társoldalak
Hírlevél 2015 Böjt
2015. ADVENT
2016 Böjt
2017. Böjt
2017 Advent
2018 BÖJT
2018.ADVENT
2019. BÖJT
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster